KİMYEVİ ÜRÜNLER

FOLN
Garanti Edilen İçerik %W/W
Toplam Organik Madde %10
Organik Karbon %5
Organik Azo %1
Serbest Aminoasitler %6

FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
Görünüm sıvı sarı
pH 10-12

Ambalaj Şekli 0,5 ­ 1 ­ 2 ­ 5 ­ 10 ­ 15 ­ 20 lt

KULLANIM YERLERİ VE DOZLARI

BİTKİLER KULLANIM ZAMANI Yapraktan Uvgulama (100 lt suva) Damlamadan Uvgulama (Dekara)
Nar.Kivi Cicek Oncesi ve sonrasl 200-300 cc l-2LiIre
Meyve A[aglart 1)Qigeklenme dtinemi
2)Meyve olugtu[unda
3)20 eiin sonra
200-300 cc l-2LiIre
Turunceiller 1)Ciceklenme donemi
2)Meyve olustuEunda
3)20 giin sonra
200-300 cc l-2LiIre
Muz ilkbahar-Yaz donemi boyunca 20 giin ara ile 3 kez 200-300 cc l-2LiIre
Qilek,Domates,Biber, Pathcan. Salataltk.kabak Dikimle birlikte 15 giin ara ile hasada kadar 200-300 cc l-2LiIre
BaElarda 1)Siireiin 20 cm olduEunda
2)Qiceklenme cincesi
3)Qigeklenme sollqq
200-300 cc l-2LiIre
Kavun.karouz ilk mevve olustuEunda 15 giin ara ile 2 uygulama 200-300 cc l-2LiIre
Patates,so!an,havug,Turp, qeker nancan.avciceEi 3-5 yaprakh dtinemden itibaren l5 giin ara ile2 kez 200-300 cc l-2LiIre
YerfistrIr,soya fasulyesi, bakla vb. . . Qigek dncesi baglayarak 20 gtjn wa ile 3 uygulama 200-300 cc l-2LiIre
Mrsrr l)CBitki l5 cm olduAunda
2)Piiskiil olugum Oncesi
200-300 cc l-2LiIre
Pamuk I)3-5 yaprakL donemde
2)Tarakta
3(Qigeklenme ddneminde
200-300 cc l-2LiIre

Etiket Tescil