Kurumsal

Bilindiği üzere dünyada insan nüfusu hızla artmakta, bu artan nüfusun yaşamını sürdürebilmesi beslenmesiyle olabilecektir. Artan nüfusa karşın tarım arazileri artmamakta aksine çeşitli imar düzenlemeleri ve doğal nedenlerden(sel,erozyon vb.) dolayı tarıma elverişli araziler giderek azalmaktadır.

Ülkemizinde nüfusu sürekli artmakta, bu artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanmasıda ancak,tarımsal üretimde yeni teknolojilerin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Birim alandan kaliteli ve yüksek verim alabilmek ancak iyi bir tarım uygulamasıyla mümkün olacaktır. Buda yüksek teknolojiler kullanılarak başarılabilir. Firma olarak bu teknolojileri çiftçilerimizle buluşturmak ana prensibimizidir..

Ayrıca tarım, ülkemiz için önemli bir istihdam kaynağı ve ekonomimize katkısı açısından da stratejik önem arz etmektedir. Firma olarak bu önemi düstur edinmiş olup,farkındalık oluşturma çabamız sürecektir..